Les KORDYLEWSKI Ph.D.

Forensics

Original Article:

Forensyka

"Tragedia 9/11 zwróciła uwagę świata na walkę z terroryzmem i przestępczością. W mediach, a nawet w filmach fabularnych, coraz częściej pojawia się angielski termin Forensic. Okazuje się bowiem, że obecnie poczciwy detektyw w rodzaju Sherlocka Holmesa nie poradzi sobie posługując się jedynie lupą; nowoczesny tropiciel zbrodni musi mieć do dyspozycji rozbudowany system metod analitycznych i aparatury naukowej, w którą wyposażone są nowoczesne laboratoria. (...)"    read more | wiecej

Streszczenie
Na podstawie wieloletniego zawodowego zaangażowania w metody naukowe bedące na usługach amerykańskiego sądownictwa autor artykułu proponuje, aby do współczesnego języka polskiego wprowadzić terminy forensyka i forensyk (rzeczowniki) oraz forensyczny (przymiotnik), jako pełnoprawne i uzasadnione zapożyczenia z angielskiego, o szerszym, precyzyjniejszym znaczeniu od obecnie zastępczo używanych nieadekwatnych terminów: medycyna sądowa, nauki sądowe, lub nauki sądownicze, oraz ekspertyza sądowa i biegły sądowy.

Summary
Based on his professional experience in Forensic Sciences, the author reviews the scope of scientific disciplines pertaining to Forensics, proposing the use of the new terms in his native Polish language: forensyka (Forensics), nauki forensyczne (Forensic Science), forensyczny (forensic), and forensyk (Forensic Scientist). These new terms are more adequate to the contemporary Forensics then traditional current terms in Polish which refer only to Court or Medicine (medycyna sądowa, nauki sądowe, nauki sądownicze, ekspertyza sądowa, biegły sądowy).

Forensics Links:

www.kordynet.com