Les KORDYLEWSKI Ph.D.

Forensic Scientist

Biografia:

Leszek Kordylewski obecnie mieszka i pracuje w USA, gdzie przed laty przyjechał na zaproszenie University of Chicago. Jest wychowankiem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał dyplomy magisterski, doktorski oraz habilitację.

Urodził sie w Krakowie jako najmłodszy syn odkrywcy astronoma Kazimierza Kordylewskiego. Wychowywał sie w atmosferze naukowej w Krakowskim Obserwatorium Astronomicznym i Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie, od dziecka uczestnicząc w aktywnościach badawczych i wyprawach naukowych.

Jako biolog uzyskał stanowisko docenta na UJ. Od roku 1982 prowadził własne badania w pracowni Mikroskopii Elektronowej Zakładu Medycyny University of Chicago jako Research Associate - Assistant Professor. Ma bogate doświadczenie dydaktyczne i badawcze na polskich, europejskich i amerykańskich uniwersytetach.

Jest autorem wielu publikacji z dziedziny biologii komórki i ultrastruktury tkanek, które są cytowane w światowych czasopismach naukowych i podręcznikach. Zanim zaczęto rozpoznawać popularne dziś zagadnienia dziedziczenia mitochondrialnego DNA, Dr Kordylewski odkrył i opisał podobne mechanizmy dziedziczenia cytoplazmatycznego pigmentacji płazow (1969). Temat ten stał się przedmiotem jego dysertacji habilitacyjnej (D. Sc.), obronionej na Uniwersytecie Jagiellonskim w roku 1986. Podręcznik autorstwa Leszka Kordylewskiego p.t."Problemy Bioetyki" wydany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ilustrował znany grafik i satyryk Andrzej Mleczko.

Dr Leszek Kordylewski jest obecnie jednym z nielicznych ekspertów w zakresie mikroskopii opracowujących ekspertyzy forensyczne.

Map of countries visitedoriginally created with world66.com

www.kordynet.com